top of page

Met Ev@lang, weet je online je niveau in maximaal 35 minuten!

 

Met deze niveautest kan iedereen dat schatten, te allen tijde, hun kennisniveau van het Frans met als doel zich in te schrijven voor een cursus Frans of een DELF-DALF-examen. (Let op! Dit is geen certificeringsproef, er is geen diploma aan verbonden!)

 

Bij deze test wordt rekening gehouden met 6 ERK-taalvaardigheidsniveaus (Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen). Bijkomend voordeel is dat de test een fijne verdeling biedt van deze 6 niveaus en 6 tussenniveaus biedt, waardoor je een preciezer beeld krijgt van je taalvaardigheid.

 

De proef bestaat uit 3 modules:

  • Schriftelijk begrip (vragen gebaseerd op het lezen van geschreven documenten),
  • Mondeling begrip (vragen gebaseerd op het luisteren naar audiodocumenten),
  • Grammatica & Lexicon (voorstellen van grammaticale of lexicale vormen om zinnen te voltooien)

Zodra de test is afgerond, ontvangt de gebruiker; onmiddellijk de resultaten ervan.

Ev@lang-test

Productcode: Test Ev@lang
15,00 €Prijs
  • Les codes d'accès au test sont valables  uniquement  pendant 15 jours. 

bottom of page