top of page
DELF Junior is een examen bedoeld voor adolescenten (van 11 tot 18 jaar) die hun Franse taalvaardigheid willen verbeteren voor persoonlijke of academische doeleinden.
DELF Junior is een diploma dat wereldwijd wordt erkend en levenslang geldig is.
DELF Junior B1 wordt door de Examencommissie secundair onderwijs erkend als vrijstelling voor het examen Frans.
bandeau-delf-js.jpg

INSCHRIJVINGEN

Volgende DELF DALF sessie in Gent: van 7 tot 11 oktober 2024.

Inschrijven tot 25 september 2024!

KIES JE EXAMEN!

courbe
DELF JUNIOR bestaat uit drie collectieve examens (luisteren, lezen, schrijven) en een individuele mondelinge examen.

=> Voorbeelden van examen op de website van France Education International
DELF_scolaireA1.jpg

Maandag 7 oktober 2024

 • 9u00: schriftelijk examen (duur 1u20)
   

 • mondeling examen: individuele uurregeling
  - voorbereiding 10 min.
  - examen 5 tot 7 min.

Ik kies DELF A1 als ik ..

 • mezelf en iemand anders kan voorstellen;

 • eenvoudige gesproken mededelingen en instructies kan begrijpen;

 • korte en eenvoudige teksten kan begrijpen;

 • een formulier kan invullen met mijn naam, nationaliteit, adres, enz. ;

 • een korte, eenvoudige postkaart kan schrijven;

 • eenvoudige vragen over mezelf kan beantwoorden (bijvoorbeeld: mijn naam, nationaliteit, activiteiten);

 • iemand eenvoudige vragen kan stellen;

 • iets kan kopen en ervoor betalen.

apostrof.gif

Tarief

 • Geen postbezorging (de kandidaat komt zijn diploma ter plaatse ophalen) € 97,00

 • Postbezorging (aangetekende brief met tracking + € 13)€ 110

10% korting voor leerlingen of leden van het Alliance française Oost-Vlaanderen en haar partnerorganisaties (Roeland vzw.) voor A2, B1, B2 examens.

BELANGRIJKE INFORMATIE

KALENDER 2023 -2024

apostrof.gif

Sessie mei 2024
 

DELF A1: 2 mei 2024

DELF A2: 3 mei 2024

DELF B1: 6 mei 2024

DELF B2: 6 mei 2024

Sessie oktober 2024
 

DELF A1:7 oktober 2024

DELF A2: 8 oktober 2024

DELF B1: 9 oktober 2024

DELF B2: 11 oktober 2024

apostrof.gif

PRAKTISCHE INFORMATIE

ALGEMENE EXAMENVOORWAARDEN
Gelieve de Algemene Voorwaarden DELFDALF_Gand te aanvaarden.

Door je in te schrijven, verklaar je kennis te hebben genomen van de informatienota over de verwerking van persoonsgegevens en het recht op toegang tot informatie.

EXAMENPROCEDURE

De schriftelijke examens worden op papier afgenomen; voor het schrijven zijn alleen zwarte of blauwe pennen (balpen of inkt) toegestaan (geen potlood).

Tijdens het examen is het de kandidaten verboden om met elkaar of met de buitenwereld te communiceren en materialen (pennen, linialen etc.) uit te wisselen. Elke poging tot fraude wordt bestraft.

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN
De kandidaat moet een officieel identiteitsbewijs voorleggen dat geldig is op de dag van het examen (fotokopieën worden niet geaccepteerd) en hun uitnodiging voor het examen.

De op de uitnodiging vermelde tijden dienen gerespecteerd te worden. Er worden geen vertragingen getolereerd.

OPROEPING

Het individuele mondelinge examen vindt over het algemeen op dezelfde dag plaats als het collectieve (schriftelijke) examen. Bij een zeer groot aantal kandidaten voor een bepaald niveau kan het echter voorkomen dat een deel van de kandidaten het mondelinge examen op een andere dag aflegt, zo mogelijk de dag voor of de dag na het collectieve examen. De datums en tijdstippen op de AFOV-website komen overeen met de collectieve examens.

 

Uiterlijk twee weken voor de datum van de schriftelijk examen ontvang je een uitnodiging voor je kind.


RESULTATEN EN DIPLOMA

De resultaten worden uiterlijk 10 weken na afloop van de sessie per e-mail naar je toegestuurd. Je ontvangt een certificaat per e-mail. 

 

Het diploma van jouw kind is 3 maanden na het examen beschikbaar op het kantoor van Alliance Française Oost-Vlaanderen. Het kan je op verzoek worden toegestuurd (portokosten op jouw kosten).

ACCOMMODATIE VOOR KANDIDATEN MET SPECIALE BEHOEFTEN

apostrof.gif

De Alliance française Oost-Vlaanderen biedt elke kandidaat die een handicap aangeeft die een fysieke, zintuiglijke, mentale, cognitieve of psychologische functie beïnvloedt, de materiële voorzieningen of de bijstand van het personeel om deel te nemen aan de examens in werkomstandigheden die de gelijkheid tussen de kandidaten herstellen, of om vrijgesteld te worden van een van de competenties.

Hiertoe moeten kandidaten bij hun inschrijving zo snel mogelijk aangeven dat ze gehandicapt zijn, zodat het examencentrum de nodige voorzieningen kan treffen.

Ze moeten een officieel document van een medische instantie voorleggen waarin de diagnose wordt gesteld en waarin de aanbevolen regelingen voor een examen vreemde taal worden gespecificeerd. Dit certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

 

Stuur jouw aanvraag en de bijbehorende bewijsstukken naar examens@af-ovl.be

bottom of page